Podskala2023

Mše svaté a májové pobožnosti v Podskále AD 2023 1. května v 18:00 P. Radek Martinek, farář v Holicích 8. května v 16:00 Otec biskup Josef Kajnek mše sv. s udělením svátosti biřmování 15. května v 18:00 P. Vladimír Novák, farář v Proseči 22. května v 18:00 P. Jan Uhlíř, farář v Pardubicích 29. května

Přejít nahoru