Misionáři svaté Rodiny

Historie kongregace Misionářů svaté Rodiny se započala v úplně neznámé francouzské horské vesničce – La Saletta. Dnes je to známé poutní místo, kde se r. 1848 zjevila dvojici pastevců Matka Boží. Maria v půlhodinovém poselství plačíc prosila děti, aby předaly její poselství celému světu. Krátce na to byly výzvy Matky Boží vyslyšeny místním biskupem a kněžími diecéze. Z jejich podnětu vzniklá kongregace Saletinů, které si vybralo za hlavní cíl poselství Panny Marie. Jedním z členů tohoto shromáždění byl i P. Jan Berthier, zakladatel kongregace Misionářů svaté Rodiny, jemuž velmi leželo na srdci, aby mohli být do řádu přijímáni i chlapci kolem 15. let věku (tehdy Saletini přijímali jen děti).

Dne 28. září 1895 v Grave v Holandsku, v bývalých vojenských kasárnách, začali pracovat první kandidáti naší kongregace a 20. srpna 1905 byli vysvěceni první kněží MSF.

Naším vzorem a patronkou je svatá Rodina z Nazaretu a zvláštním znamením způsob života podle Ježíše, Marie a Josefa. Misionáři sv. Rodiny pracují v celém světě, od severního Norska až po Oceánii (např.   v Papui – Nové Guinei, Indonésii, Chile, Bolívii, Argentině, Brazílii, Mexiku, Madagaskaru, Kanadě, Bělorusku). Hlavními oblastmi našeho působení jsou Oceánie, Jižní Amerika a východní Evropa. Náš řád má v současnosti přes 1000 řeholníků, z Polska jich je 185.

 

Misionáři   sv. Rodiny v královéhradecké diecézi

 

V České Republice působí misionáři sv. Rodiny v královéhradecké diecézi, a to již přes dvacet let. Zakladatel naší kongregace Jean Berthier si přál, abychom šli vždy tam, kam nejsou kněží. Na pozvání bývalého královéhradeckého biskupa Dominika Duky tedy přišel první kněz z naší kongregace P. Jozef Pleszczynski, který působil ve farnosti Dvůr Králové nad Labem. V současnosti působí v královéhradecké diecézi 9. kněží z naší kongregace (např. v Holohlavech, kde se nachází i náš řeholní dům).

 

Patronkou našeho řádu je Svatá Rodina. Také my se po jejím vzoru snažíme přinášet do křesťanských rodin pocit klidu, bezpečí a lásky, jak o to usilovali i velcí čeští světci, například sv. Ludmila, sv. Václav nebo sv. Zdislava.

 

Silná rodina, manželství založené na věrnosti, děti, které obnovují naději na lepší svět, smysl života a pocit překonání obtíží – to je úkol, který můžete podniknout pro sebe, svou rodinu a zemi, ve které žijete.

 

Svatá Anežka Česká , Svatý Václav, Svatý Jan Nepomucký, Svatý Prokop, Svatá Zdislava, Svatý Vojtěch – Světci českého národa – modlete se za naši misijní práci: pro církev, pro rodinu, pro český národ.

 

Zakladatel Misionářů sv. Rodiny P. Jan Berthier ->

Řeholní dům Misionáři Sv. Rodiny v České republice:

Dlouhá 1, 503 03 Holohlavy  

Místa, kde působí Misionáři Sv. Rodiny v České republice:

P. Boćkowski Ryszard, MSF

Farnost Městec Králové
ul. Přemysla Otakara II. 23
289 03 Městec Králové

P. Czekała Jan Andrzej, MSF

Farnost Dvůr Králové; Domov sv. Josefa – Žireč
ul. Palackého 99
544 01  Dvůr Králové
 

P. Deniziak Andrzej, MSF – rektor

Farnost Holohlavy a Čibuz
ul. Dlouhá 1
503 03 Holohlavy
 

P. Deręgowski Radosław, MSF

Farnost Žiželice, Konárovice, Ohaře, Sány, Týnec nad Labem
ul. Palackého 3
281 29 Žiželice
 

P. Fąs Mirosław Piotr, MSF

P. Marczyński Władysław Anastazy, MSF

Farnost Horní Štěpanice, Křížlice, Vítkovice v Krkonoších
Horní Štěpanice 1
514 01 Jilemnice
 

P. Pająk Teodor Mateusz, MSF

Farnost Nový Hrádek
ul. Hradní 19
549 22 Nový Hrádek
 

P. Robak Mariusz Jan, MSF

Farnost Sádek a Korouhev
čp.  113
572 01 Sádek
 

P. Zięba Jerzy Stanisław, MSF

Farnost Dobřenice, Kratonohy, Libčany, Osice
Dlouhá 1
503 03 Holohlavy
Přejít nahoru