Mše svaté a májové pobožnosti v Podskále AD 2023

1. května v 18:00

P. Radek Martinek, farář v Holicích

8. května v 16:00
Otec biskup Josef Kajnek
mše sv. s udělením svátosti biřmování

15. května v 18:00
P. Vladimír Novák, farář v Proseči

22. května v 18:00
P. Jan Uhlíř, farář v Pardubicích

29. května v 18:00
P. Jan Linhart, farář ve Skutči

Přejít nahoru