Kostel v Hrochově Týnci

O tom, kdy byl postaven kostel sv. Martina, není v písemných pramenech žádné svědectví.  Pouze ze skutečnosti, že se Hrochův Týnec („Tynecz“) uvádí v souboru listin z let 1349 až 1351,kterými se některé východočeské farnosti převádějí pod nově zřizované litomyšlské biskupství, můžeme usuzovat, že zde kostel již stal (Rojek 1871–73Šebek 1991). 

Po husitských válkách byla zdejší fara utrakvistická, event. evangelická. Od roku 1621 byla opět katolická, nejprve jako filiální k Trojovicím.
V roce 1704 se tento stav obrátil (Trojovice byly nadále filiální do Hrochova Týnce). Existující kostel byl v roce 1680 rozšířen o kapli P. Marie. Rozsáhla přestavba do dodnes dochované podoby proběhla v letech 1723–1728 nákladem hraběnky Markety z Valdštejna (
Chytil 1900, 216–218). Kaple z roku 1680 se stala součásti nově stavěného kostela. Dnešní, vně velmi jednoduchá podoba, odpovídá tomuto období a nelze vysledovat stopy nějaké starší stavební etapy.

Pramen: zde, autoři: Jan Frolík – Petra Stránská – Jarmila Švédová

Přejít nahoru