Kostel Povýšení sv. Kříže v Honbicích

je gotického původu z poloviny 14. století. Jeho složitý stavební vývoj zahrnuje zásadní barokní přestavbu v 2. polovině 17. století, jejíž donátorkou byla Maxmiliána Zárubová z Lišova a která se dotkla především interiéru, úpravy průčelí a přístavby věže. Významnou regotizaci provedl r. 1881 proslulý východočeský architekt František Schmoranz (1814-1902).
V současnosti je kostel filiálním ve farnosti Hrochův Týnec bohoslužby se tu konají jednou za dva týdny ve čtvrtek v 17.00 hod. Od r. 1958 je stavba zapsána v seznamu kulturních památek ČR.

 

Kostel v dnešní podobě má trojboce uzavřený presbytář, k němuž ze severu přiléhá dodatečně přistavěná čtvercová sakristie. K širší podélné lodi po celé délce přiléhá předsíň navazující na sakristii. Na západě stojí novogoticky upravená hranolová věž s jehlancovou střechou. Presbytář je zaklenut valeně s výsečemi stejně jako sakristie. Loď je plochostropá s dvojicí vpadlých štukových zrcadel, podvěží je zaklenuto plackou. Vnitřní zařízení kostela pochází převážně z 3. čtvrtiny 17. století. Sloupový hlavní oltář se soudobým obrazem je z r. 1678. Dva protějškové boční oltáře pocházejí ze 16. stol., byly však r. 1881 přemalovány. Kazatelna je z doby kolem r. 1800. Varhany pro kostel postavil r. 1881 chrudimský varhanář Jan Mácal (1838-1916).

Jiří Špaček (s využitím informací různých webových stránek a UPČ 2 Academia 1978), 9.6. 2021

Přejít nahoru