Pravidelné bohoslužby ve farnosti Hrochův Týnec a Chroustovice

 

 Pondělí

Řeholní den kněze
Úterý

Volný den

 Středa 

Kaple na faře Hrochův Týnec v 1700

 Čtvrtek

Kaple na faře Hrochův Týnec v 1700 

 Pátek

 Kaple na faře Hrochův Týnec v 1700

 Sobota

Kaple na faře Hrochův Týnec v 800

Farní kostel Chroustovice v 1700 (mše sv. s nedělní platností)

 Neděle

Farní kostel Hrochův Týnec v 900

Platnost konání bohoslužby si ověřte v sekci Ohlášky nebo telefonicky na 731 598 782.
Ohlášky z minulé neděle:

Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut přede mši sv. nebo v každé době po osobní domluvě s knězem.

Přejít nahoru