Kostel sv. Michaela, archanděla v Trojovicích

byl založen jako gotický patrně v polovině 14. stol.,

nepochybně stál již před r. 1374. V 1. polovině 18. stol. vyhořel a r. 1744 tehdejší majitelé, premonstráti z kláštera v Hradisku u Olomouce, nechali postavit kostel nový z kamene a se šindelovou střechou, který měl dvě věže. Menší z nich stála nad presbytářem. I tento nový kostel byl r. 1855 postižen požárem, podařilo se však zachránit část vnitřního zařízení. 

Místní osadníci prosili tehdy patrona kostela pana Šlechtu z Hrochova na Hrochově Týnci, aby nechal postavit kostel nový, ale byli odmítnuti. Rozhodli se proto opravit kostel sami z darů řady dobrodinců, mezi něž se zařadil i bývalý císař Ferdinand Dobrotivý. Dne 18. listopadu 1860 byla v restaurovaném kostele sloužena první mše sv. Nyní je trojovický kostel kostelem filiálním v římskokatolické farnosti Hrochův Týnec a bohoslužby tu jsou slouženy podle ohlášení.

Přejít nahoru