První pátek v měsíci mše svatá v 17.00 hod. a po mši sv. adorace Nejsvětější Svátosti a modlitby k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

První sobota v měsíci mše svatá v 8.00 hod a přede mši sv. v 7.30 hod. adorace Nejsvětější Svátosti a sv. růženec ke cti Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Srdečně Vás všechny zveme

Přejít nahoru