7. dubna 2002 – svěcení opravených varhan

biskup Mons. Dominik Duka
biskup Mons. Dominik Duka

chroustovické varhany
chroustovické varhany
Přejít nahoru