Farní oznámení 9. dubna 2023 - Neděle Zmrtvýchvstání Páně

❖ Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    –  Velikonoční pondělí mše sv. v Hrochově Týnci v 9:00 hod.
    –  úterý – volný den
    –  středa, čtvrtek, pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    –  sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 1700 hod.

Příští neděli na svátek Božího milosrdenství mše svatá bude sloužená: v Hrochově Týnci v 9:00 hod.

❖ Ode dneska mše sv. v Hrochově Týnci bude v 9:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.

❖ Během týdne mne v Hrochově Týnci bude zastupovat P. Josef Roušar.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický tisk, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).

❖ Drazí bratří a sestry – umučení, smrt a vzkříšení Ježíše Krista svědčí o tom, že vítězství zla je pouze časové a zdánlivé. Moc zla má svůj čas, své období, ale poslední slovo patří Ježíši Kristu, který je Láska, Pravda a Život. K těmto velikonočním svátkům přeji velikou důvěru a úplné odevzdání sebe a svých blízkých Vítěznému Kristu. Krásné a požehnané Velikonoce. Aleluja.

❖ Na tento celý sváteční týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

 

Slovo života:
„Aleluja, Ježíš vstal z mrtvých!“

Přejít nahoru