Farní oznámení 7. května 2023

❖ Dnes je 5. neděle velikonoční.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    – pondělí – řeholní den kněze.
    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    – čtvrtek – mše sv. v Trojovicích v 17:00 hod.
    – pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    – sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 17:00 hod.
❖ Příští neděli mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 9:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).
❖ Máme květen, měsíc Panny Marie. Májové pobožnosti budou vždy po mši sv.
❖ Na stolku je list pro přihlášení kandidátů do farní rady. Volby budou se konat za týden hned po mši sv.
❖ Všichni jste zvaní na mše sv. a májové pobožnosti v Podskále v každé pondělí května. Plakátek je na nástěnce u kostela.
❖ Příští nedělí bude sbírka určená pro pronásledované křesťany.
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:
„Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán,
nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“

Přejít nahoru