Farní oznámení 4. června 2023

❖ Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    – pondělí – řeholní den kněze.
    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.
    – čtvrtek – mše sv. v Trojovicích v 1700 hod.
    – pátek – pohřební bohoslužba  v Honbicích ve 1300 hod. (+ Agata Bachurová)
                                                           mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.
    – sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 1700 hod.
❖ Příští neděli na slavnost Těla a Krve Páně mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 900 hod. Po mši sv. bude adorace Nejsvětější Svátosti.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).
❖ Obracím se na Vás s prosbou, pokud někdo máte doma nějaké starší fotky ze života farnosti, nebo fotky kněží tady působících, tak prosím o vypůjčení pro dodání na farní stránky.
❖ Farnost Chrudim Vás zve na poutní mše sv. v pondělí ve Stíčanech v 1800 hod. a v úterý ve Dvakačovicích v 1800 hod.
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:
„Sláva Otci i Synu i Duchu svatému!“

Přejít nahoru