Farní oznámení 30. dubna 2023

❖ Dnes je 4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře a den modliteb za kněžská a řeholní povolání. Proto také dnešní sbírka je pro kněžský seminář a formace bohoslovců.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    – pondělí – řeholní den kněze.
    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    – čtvrtek – mše sv. v Honbicích v 17:00 hod.
    – pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    – sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 17:00 hod.
❖ Příští neděli mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 9:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).
❖ V pondělí začíná květen, měsíc Panny Marie. Májové pobožnosti budou vždy po mši sv.
❖ Na stolku je list pro přihlášení kandidátů do farní rady. Můžete ještě dnes
přihlásit sebe nebo někoho jiného. Když zapisujete někoho jiného, bylo
by vhodné, aby ten dotyčný o tom věděl a dal souhlas. Volby budou se
konat 14. května hned po mši sv.
❖ Všichni jste zvaní na mše sv. a májové pobožnosti v Podskále v každé
pondělí května. Plakátek je na nástěnce u kostela, dostupný je i zde.
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:
„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám!“

Přejít nahoru