Farní oznámení 28. května 2023

❖ Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého. Končí velikonoční doba.

❖ Plán bohoslužeb na tento týden:

    – pondělí – řeholní den kněze.

    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.

    – čtvrtek – mše sv. v Honbicích v 1700 hod.

    – pátek – pohřební bohoslužba v Hrochově Týnci ve 1300   hod.

                     mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.

    – sobota mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 1700 hod. 

❖ Příští neděli na slavnost Nejsvětější Trojice mše svatá bude sloužená v Hrochově Týnci v 900 hod. 

❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20. minut před mši sv. 

❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec). 

❖ Členové farní rady: Zvolení: Bakešová Veronika, Schejbal Petr, Beran Martin. 
  Jmenovaní duchovním správcem: Filipiová Věra (farnost Chroustovice), Beran Josef, Beranová Eva st., Velinská Monika, Schejbalová Alena, pí Šotolová, Johanides Jan. Vyvoleným členům rady moc gratuluji a přeji moc Božího požehnání v práci pro naši farnost. Během června bude přijetí slibu a první zasedání rady. 

❖ Obracím se na Vás s prosbou, pokud někdo máte doma nějaké starší fotky ze života farnosti, nebo fotky kněží tady působících, tak prosím o vypůjčení pro dodání na farní stránky. 

❖ Dnešní sbírka je určená pro pastorační aktivity v diecézi. Děkujeme za Vaši obětavost. 

❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:

„Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!

Přejít nahoru