Farní oznámení 26. března 2023

❖ Dnes je 5. neděle postní.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
– pondělí – řeholní den kněze
– úterý – volný den
– středa, čtvrtek, pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
– sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 17:00 hod.
❖ Příští Květnou neděli mše svatá bude sloužená:
– v Hrochově Týnci v 9:30 hod. Na začátku mše sv. bude posvěcení
ratolestí, které můžete si přinést do kostela.
❖ O Velikonoční neděli mše sv. v Hrochově Týnci bude v 9:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv. a během Křížové cesty.
❖ V pátek Křížová cesta v Hrochově Týnci v 16:30 hod. Prosím o přihlášení
k vedení. Během Křížové cesty je svatá zpověď.
❖ Prosím o přihlášení se pro čtení Pašije na Květnou neděli a Velký Pátek,
Zaplať Pán Bůh.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický tisk, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec)
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:
„Já jsem vzkříšení a život, praví Pán!“

Přejít nahoru