Farní oznámení 23. dubna 2023

❖ Dnes je 3. neděle velikonoční.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    – pondělí – řeholní den kněze.
    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    – čtvrtek – mše sv. v Trojovicích v 17:00 hod.
    – pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    – sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 17:00 hod.
❖ Příští neděli mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 9:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický tisk, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).
❖ Příští neděli sbírka bude určená pro kněžský seminář a formace bohoslovců.
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.


Slovo života:

„Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš!“

Přejít nahoru