Farní oznámení 21. května 2023

❖ Dnes je 7. neděle velikonoční a slavnost Nanebevstoupení Páně.

❖ Plán bohoslužeb na tento týden:

    – pondělí – řeholní den kněze.

    – středa – pohřební bohoslužba v Chroustovicích ve 1300 hod.

                        mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.

    – čtvrtek – mše sv. v Trojovicích v 1700 hod. 

    – pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.

    – sobota mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 1700 hod.

Příští neděli na slavnost Seslání Ducha Svatého mše svatá bude sloužená v Hrochově Týnci v 900 hod.

❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mší sv.

❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).

❖ Máme květen, měsíc Panny Marie. Májové pobožnosti jsou vždy po mši sv.

❖ Výsledky volby do Farní rady: Bakešová Veronika – 25. hlasů,
                                                          Schejbal Petr – 25. hlasů, 
                                                               Beran Martin – 22. hlasů.

❖ Vyvoleným členům rady moc gratuluji a přeji moc Božího požehnání v práci pro naši farnost. Seznam všech členů Farní rady oznámím za týden. Během června bude přijetí slibu a první zasedání rady.

❖ Máme už farní stránky na internetu farnostht-chr.cz , můžete se podívat a také je tam možnost rezervaci mešní intence.

❖ Obracím se též na Vás s prosbou, pokud někdo máte doma nějaké starší fotky ze života farnosti, nebo fotky kněží tady působících, tak prosím o vypůjčení pro dodání na farní stránky.

❖ Příští neděli sbírka je určená pro pastorační aktivity v diecézi.

❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:

„Jděte a učte všechny národy, praví Pán,
já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!

Přejít nahoru