Farní oznámení 2. dubna 2023

❖ Dnes je Květná neděle a začíná Svatý týden.
Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu:
Zelený Čtvrtek – Večerní mše na památku Večeře Páně v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
Velký Pátek – Velkopáteční obřady na památku Umučení Páně v Hrochově Týnci v 17:00 hod. Křížová cesta bude v 16:30 hod.
Bílá Sobota – Obřady velikonoční vigilie v Hrochově Týnci v 19:00 hod.
Na Boží Hod Velikonoční mše svaté budou sloužené:
v Hrochově Týnci v 9:00 hod., v Chroustovicích v 11:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření v Zelený Čtvrtek v Hrochově Týnci 30 minut přede mši sv. a ve Velký Pátek během Křížové cesty
Mše sv. v Honbicích bude ve čtvrtek po 2. neděli velikonoční tj. 20. dubna v 17:00 hod., a v Trojovicích další týden.
❖ Moc děkuji všem, kdo jste včera uklízeli kostel a Boží hrob a připravovali náš chrám na velikonoční svátky. Za Váš věnovaný čas a lásku zaplať Vám Pán Bůh.
❖ Na Velký Pátek bude sbírka na Svatou zemi. Moc děkuji za Vaší obětavost.
❖ Na tento celý Svatý týden přeji Vám všem hodně zdraví a Božího požehnání a duchovního prožití těchto svatých dnů.

Slovo života:
„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“

Přejít nahoru