Farní oznámení 16. dubna 2023 - svátek Božího milosrdenství

❖ Dnes je 2. neděle velikonoční a svátek Božího milosrdenství.

❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    –  pondělí – řeholní den kněze.
    –  úterý – volný den
    –  středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    –  čtvrtek – mše sv. v Honbicích v 17:00 hod.
    –  pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
    –  sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 17:00 hod.
Příští neděli mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 9:00 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický tisk, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:
„Ježíši, důvěřuji Ti!“

Přejít nahoru