Farní oznámení 12. března 2023

Dnes je 3. neděle postní.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
pondělí – řeholní den kněze
úterý – volný den
středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod. čtvrtek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17 hod.
pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 17:00 hod.
sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 17:00 hod.

❖ Příští neděli mše svaté budou sloužené:
v Hrochově Týnci v 9:30 hod.
❖ Mše svaté v Honbicích a Trojovicích budou od Velikonoc. Čas upřesním v Květnou neděli.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv. a během Křížové cesty.
– V pátek Křížová cesta v Hrochově Týnci v 16:30 hod. Prosím o přihlášení se k vedení Křížové cesty. Během ní je svatá zpověď.
❖ Prosím o přihlášení se pro čtení Pašije na Květnou neděli a Velký Pátek, je potřeba 3 – 4 osoby. Též prosím už o dobrovolníky pro čtení na Bílou Sobotu, dokonce je osm čtení. Zaplať Pán Bůh.
❖ Farnost Chrudim připravuje v Míčově letní tábor pro dětí ve dnech od 22.-27. července 2023. Bližší informace najdete na plakátku na nástěnce a na farních stránkách farnosti Chrudim:  https://farnost-chrudim.cz/tabor
❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:
„Pane, dej mi živou vodu!“

Přejít nahoru