Farní oznámení 11. června 2023

❖ Dnes je slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. bude adorace Nejsvětější Svátosti.
❖ Plán bohoslužeb na tento týden:
    – pondělí – řeholní den kněze.
    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.
    – čtvrtek – mše sv. v Honbicích v 1700 hod.
    – pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700 hod.
    – sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 1700 hod.
❖ Příští neděli mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 900 hod.
❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20 minut před mši sv.
❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).
❖ Příští neděli sbírka bude určená na Charitu.
❖ V neděli 25. června po mši sv. bude přijetí slibů od členů nové farní rady a první zasedání rady.
❖❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:

„Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán;

kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky!“

Přejít nahoru