Farní oznámení 14. května 2023

❖ Dnes je 6. neděle velikonoční.

❖ Plán bohoslužeb na tento týden:

    – pondělí – řeholní den kněze.

    – středa – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700

    – čtvrtek – mše sv. v Honbicích v 1700

    – pátek – mše sv. v Hrochově Týnci v 1700

    – sobota – mše sv. s nedělní platností v Chroustovicích v 1700

Příští neděli na slavnost Nanebevstoupení Páně mše svatá bude sloužená:
    – v Hrochově Týnci v 900

❖ Příležitost ke svátosti smíření vždy 20. minut před mši sv.

❖ Doporučuji Vám přečíst si katolický týdeník, který je vzadu kostela. (Hrochův Týnec).

❖ Máme květen, měsíc Panny Marie. Májové pobožnosti budou vždy po mši sv.

❖ Dnes po mši sv. budou se konat volby do Farní rady.

❖ Všichni jste zvaní na mše sv. a májové pobožnosti v Podskále v každé pondělí května. Plakátek je na nástěnce u kostela.

❖ Dnešní sbírka je určená pro pronásledované křesťany.

❖ Na tento celý týden Vám přeji hodně zdraví a Božího požehnání.

Slovo života:

„Jásejte Bohu, všechny země!“

Přejít nahoru